Tuesday, 1 March 2011

UNICORN


Shen nak menyajikan  makhluk dalam legenda yang dipercaya sebagai makhluk yang nyata oleh sebagian orang, dan tak pasti  bukti kewujudannya. Beberapa di antaranya mungkin sudah tidak ada lagi, sementara yang lainnya dibuktikan tidak nyata dan yang lainnya merupakan makhluk menurut berbagai agama dan kepercayaan.
Unicorn dianggap mitos, makhluk ajaib, walaupun beberapa percaya bahawa mereka ternyata memang pernah berkeliaran di bumi. Unicorn muncul dalam cerita rakyat dari seluruh dunia dan sering digambarkan binatang yang cantik, kuda putih misteri dengan tanduk tunggal di dahi.banyak lukisan dan budaya popular. Unicorn dianggap suci dan diyakini bahawa mereka muncul hanya untuk mereka dengan hati yang murni atau kepada mereka dalam misi untuk kebaikan. Unicorn ialah keinginan dan membawa  cinta tinggi, damai, tenang, kelembutan, keagungan harapan, dan penuh perhatian. Unicorn menolong pada  jiwa yang membantu untuk memenuhi tujuan hidup.


(kata “cornus” dalam bahasa Latin dihubungkan dengan kata “horn” yang berarti tanduk)
Tapi mereka juga mempunyai beberapa, kemampuan khusus supranatural
Biasanya bulu Unicorn berwarna putih.Darah Unicorn merupakan ubat yang mujarab dan mampu membuat Seseorang itu hidup abadi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...